Get Adobe Flash player

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla gr. VII "Wiewiórki" na miesiąc marzec

TEMATY TYGODNIOWE

TYDZIEŃ PIERWSZY: ZWIERZĄTA ZNANE I NIEZNANE

Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa litery alfabetu, czyta dowolny tekst,
- interesuje się przyrodą,
- uczestniczy w dowolnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
- wypowiada się na dowolny temat,
- określa charakterystyczne cechy dowolnych zwierząt,
- improwizuje ruchowo przy dowolnej muzyce,
- układa zagadki o zwierzętach egzotycznych,
- wie, czym charakteryzują się: ssak, gad, płaz,
- bada i wymienia właściwości wielu roślin,
- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych różnymi metodami,
- nazywa wybrane zwierzęta zamieszkujące poszczególne kontynenty,
- w pracach plastycznych korzysta z różnych materiałów.

TYDZIEŃ DRUGI: ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE


TYDZIEŃ TRZECI: KOŃCZY SIĘ ZIMA A WIOSNA ZACZYNA
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa litery alfabetu,
- uczestniczy w dowolnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
- wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla kolejnych pór roku,
- zapowiada prognozę pogody,
- wie, do czego służy barometr,
- wyjaśnia znaczenie różnych przysłów związanych z pogodą, miesiącami,
- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z różnymi przyborami,
- koduje elementy pogody,
- śpiewa piosenki,
- układa zdania z wyrazów,
- wymienia różne zwyczaje ludowe związane z porami roku,
- określa zwiastuny wszystkich pór roku,
- układa rymowanki,
- wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

TYDZIEŃ CZWARTY: JEST NAM WESOŁO, BO ZIELONO WKOŁO
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa litery alfabetu,
- wymienia zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla lata, jesieni, zimy,
- układa zagadki związane z wiosną,
- uczestniczy w różnych zabawach i ćwiczeniach,
- wymienia oznaki wszystkich pór roku,
- układa zdania na dowolny temat,
- czyta dowolne teksty,
- zna nazwy kwiatów i roślin chronionych,
- rozpoznaje i nazywa kwiaty kwitnące wiosną,
- wykonuje prace plastyczne różnymi technikami,
- posiada bogate słownictwo,
- wymienia nazwy roślin i zwierząt charakterystycznych dla różnych środowisk,
- twórczo, indywidualnie interpretuje ruchem dowolną muzykę,
- wie, do czego służą narzędzia ogrodnicze,
- układa dowolne wyrazy,
- zna zależności w świecie przyrody.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.