Get Adobe Flash player

Od dnia 1 lutego br. opłaty za pobyt i żywienie proszę wpłacać na nowy rachunek bankowy – dochody budżetowe 35 1020 4391 0000 6002 0187 6564

- wpłaty stają się dochodami budżetowymi
Wpłat należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca ,jedną kwotą.
W tytule przelewu proszę tylko napisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której aktualnie uczęszcza. Za rodzeństwa proszę płacić jednym przelewem.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.