Get Adobe Flash player

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia
   Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 05.02.2019  godz. 8.00 11.02.2019 godz. 15.00
1  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2019  godz. 8.00 15.03.2019 godz. 15.00
2  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2019  godz. 8.00

21.03.2019 godz. 15.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03. 2019 godz. 9.00  
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia) 27.03.2019  godz. 8.00
05.04.2019 godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 10.04.2019 godz. 9.00
 
  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 13.05.2019 17.06.2019
6 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05.2019 godz.8.00
24.05.2019 godz. 15.00
7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05.2019  godz. 8.00
30.05.2019 godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.06.2019 godz. 9.00
 
9 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia) 05.06.2019  godz. 8.00
12.06.2019 godz. 15.00
10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 17.06. 2019 godz. 9.00
 

 Zarządzenie nr VIII/79/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14.01.2019

Copyright © 2013. All Rights Reserved.