Get Adobe Flash player

Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć naszej grupy. Jest ona dostępna tutaj. Staramy się o jej systematyczną aktualizację.

jezyki

TEMATY TYGODNIOWE DLA GR. III "JEŻYKI"  NA CZERWIEC:

 Tydzień pierwszy. Wszyscy lubimy lato.
- Rozpoznawanie, nazywanie i wartościowanie zachowania własnego i innych
- Dostrzeganie własnych możliwości i potencjału intelektualnego podczas wykonywania zadań
- Sylabizowanie w toku zabawy
- Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą zmysłów
- Odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności
- Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata
-Dostrzeganie zjawisk w otoczeniu – tęcza
-Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych – zwierząt żyjących pod wodą

Tydzień drugi. Egzotyczne zwierzęta.
- Poznawanie wybranych zwierząt egzotycznych
- Nabywanie sprawności manualnej
- Utrwalanie pojęć mniej, więcej tyle samo
- Rozwijanie spostrzegawczości
- Wykonywanie ćwiczeń usprawniających narząd mowy
- Różnicowanie głosów zwierząt egzotycznych
- Zachęcanie do dłuższych wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu literackiego

Tydzień trzeci. Przygotowania do wakacji.
- Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji
- Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
- Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego
- klasyfikowanie przedmiotów wg ustalonego kryterium,
- reagowanie na umówiony sygnał podczas zabawy ruchowej
- Kształcenie umiejętności odróżniania i nazywania różnych środków lokomocji.

Tydzień czwarty. Bezpieczne wakacje.
- Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie wyjazdów wakacyjnych
- Odgrywanie scenek dramowych przedstawiających udzielanie rad przestrzegających przed niewłaściwym zachowaniem
- Ukazanie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem
- Przypomnienie zasad powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia
- Utrwalanie numerów alarmowych
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pełnych zdań
- Rozwijanie umiejętności przewidywania własnych czynów

Copyright © 2013. All Rights Reserved.