Get Adobe Flash player

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na mesiąc październik:

Tydzień pierwszy: Siła jest w owocach i warzywach

- poszerzenie wiedzy na temat wykorzystywania w żywieniu owoców i warzyw,
- rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia,
- poznanie wartości odżywczych owoców i warzyw, dostrzeganie konieczności ich spożywania,

Tydzień drugi: Jesień w lesie, niespodzianki niesie

- utrwalanie wiadomości dotyczących jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- utrwalanie wiadomości dotyczących jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych
- kształtowanie umiejętności pracowania i współdziałania w zespole,

Tydzień trzeci: Co z czego otrzymujemy?

- rozwijanie wrażliwości dotykowej, czuciowej i słuchowej,
- dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru, mleka; poznawanie właściwości fizycznych,
- zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz etapami produkcji chleba,
- poznanie zastosowania węgla i wełny,

Tydzień czwarty: Liczę ja, liczysz Ty

-rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
- doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów;
- kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania;

Tydzień piąty: Znane i nieznane grzyby

- poznanie budowy grzyba,
- poznanie pospolitych grzybów jadalnych i trujących oraz sposobu ich rozpoznawania
- wdrażanie do przestrzegania zakazu zbierania nieznanych grzybów.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.