Get Adobe Flash player

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

Tydzień I: Mikołajkowe niespodzianki

· Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział w przygotowaniach do przedszkolnej uroczystości spotkania z Mikołajem

· Dostrzeganie potrzeb innych ludzi, okazywania radości z otrzymywania, ale i z dawania.

· Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej

Tydzień II: Świąteczni pomocnicy- to my!

· Zapoznanie ze sposobem nakrycia stołu do świątecznego obiadu oraz możliwością udekorowania stołu

· Zachęcanie dzieci do wnikliwych obserwacji oraz do udziału w przygotowaniach do świąt

· Doskonalenie motoryki małej w pracach plastycznych

Tydzień III: Świąteczny czas, raduje wszystkich nas

· Zapoznawanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia – wyzwalanie nastroju radości

· Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

· Wspólna Wigilia, składanie sobie życzeń, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd

Tydzień IV: Zima biała do nas zawitała

· Zaciekawienie i obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmieniającymi się porami roku; poszerzanie słownictwa.

· Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.

· Kształcenie różnorodnych umiejętności matematycznych

· Wywoływanie spontanicznej aktywności ruchowej.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.