Get Adobe Flash player

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla gr. VII "Wiewiórki" na miesiąc maj

TEMATY TYGODNIOWE

Tydzień pierwszy: POSZUKIWACZE HISTORII I KULTURY

Dziecko:
- rozwija zainteresowania dotyczące miejsca zamieszkania,
- poznaje położenie swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,
- poznaje zalety życia w małych i dużych miejscowościach,
- rozbudza zainteresowanie historią i sztuką ludową swojego regionu.

Tydzień drugi: EUROPĘ ZWIEDZAMY, BO W NIEJ MIESZKAMY

Dziecko:
- zapoznaje się z wybranymi krajami europejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych sąsiadów Polski,
- poznaje historię powstania Unii Europejskiej,
- zdobywa wiedzę o świecie,
- kształtuje postawę tolerancji i szacunku wobec obywateli innych krajów,
- poznaje wybrane zabytki i tradycyjne potrawy krajów europejskich,
- rozwija kompetencje czytelnicze,
- rozwija umiejętność logicznego myślenia.

Tydzień trzeci: ŚWIAT OWADÓW

Dziecko:
- rozwija zainteresowania przyrodnicze,
- doskonali umiejętność pracy w zespole, dzielenia się zadaniami oraz kształtowania odpowiedzialności zbiorowej za wykonanie zadania,
- rozwija słownictwo związane z owadami,
- pdoskonali umiejętność zadawania pytań,
- kształtuje umiejętność czytania globalnego i rozpoznawania liter,
- kształtuje umiejętności postępowania zgodnie z instrukcją słowną i obrazkową,
- kształtuje poczucie własnego ciała, znajomość stosunków przestrzennych oraz odróżniania prawej i lewej strony.

Tydzień czwarty: DLA MAMY I TATY TAŃCZYMY I ŚPIEWAMY, BO BARDZO ICH KOCHAMY

Dziecko:
- kształtuje uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców,
- jest wdrażane do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i pomocy przy różnych pracach domowych,
- formułuje dłuższe logiczne wypowiedzi na określony temat,
- doskonali umiejętności określania relacji czasowych,
- ćwiczy pamięć poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,
- poznaje rolę rodziców w życiu dziecka oraz wzbogacać informację na temat ich świąt.

Tydzień piąty: NASZE PRAWA, WAŻNA SPRAWA

Dziecko:
- poznaje prawa i obowiązki dziecka,
- uczy się tolerancji wobec odmienności innych,
- poznaje życie rówieśników w innych krajach świata oraz panujące różnice kulturowe,
- poznaje dzieci różnych ras oraz warunki w jakich żyją,
- kształtuje pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych,
- rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe,
- poznaje różnego rodzaju gry i zabawy.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.