Get Adobe Flash player

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy VIII ,,Pszczółki'' na miesiąc wrzesień

Tydzień pierwszy: Witamy w grupie pracowitych pszczółek
- Zapoznanie z nową salą oraz kącikami zainteresowań
- Utrwalenie zasad kodeksu grupowego oraz zasad bezpieczeństwa,
- Wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania przez dzieci umiejętności samooceny.
- Wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych.
- Współdziałanie dzieci podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
- Kształcenie słuchu fonematycznego, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
- Rozwijanie motoryki małej i dużej.

Tydzień drugi: Wspominamy wakacyjne przygody
- Uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy i opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi.
- Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z danej sytuacji.
- Tworzenie grupowego ,,Kącika wakacyjnego''.
- Formułowanie dłuższych wypowiedzi.
- Różnicowanie stron ciała: prawej i lewej.
- Określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia.
- Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

Tydzień trzeci: Chcemy lepiej niż rodzice, chodzić pieszo przez ulicę
- Utrwalanie adresu zamieszkania.
- Ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem krótkich tekstów.
- Wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie.
- Nabywanie umiejętności odczytywania oznaczeń i symboli.
- Zaznajamianie się z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.
- Utrwalenie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych; praca policjanta.

Tydzień czwarty: Nadeszła jesień
- Obserwowanie otoczenia, wymienienie jego elementów.
- Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
- Utworzenie jesiennego kącika przyrody.
- Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach.
- Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
- Nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom.
- Wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni: lepienie z plasteliny, wycinanie, wydzieranie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.