Get Adobe Flash player

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy VIII ,,Pszczółki'' na miesiąc marzec

Tydzień pierwszy: Ciekawy świat zwierząt na świecie
- rysowanie z wyobraźni zwierząt egzotycznych, posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi
- układanie wyrazów z sylab oraz z liter,
- rozwijanie myślenie logicznego,
- nazywanie zwierząt egzotycznych oraz mieszkających w Polsce,
- budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji po wysłuchaniu opowiadań i wierszy,
- słuchanie utworów o różnym tempie, nastroju, różnej dynamice,
- liczenie z przekroczeniem dziesięciu na konkretach i w pamięci,
- poznawanie w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy) zwierząt z innych sfer klimatycznych (zwierzęta egzotyczne),
- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,
- rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich, pisanie liter po śladach, - uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentracji uwagi, - uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń, -uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych, - obdarzanie uwagą rozmówcy; - zadawanie pytań dotyczących interesujących tematów,
- wyodrębnianie słów ze zdań, liczenie słów w zdaniach.

Tydzień drugi: Idzie marzec czarodziej
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
- stosowanie w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych wszystkich odmieniających się części mowy;
- nazywanie zjawisk atmosferycznych typowych dla miesiąca marca,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz ze śpiewem przy piosenkach,
- zadawanie pytań dotyczących ciekawych tematów,
- porównywanie masy przedmiotów,
- tworzenie zielnika,- zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali,
- zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych,
- kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem
z odpowiednia cyfrą,
- improwizowanie piosenek ruchem,
- wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw,
-wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
- nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni,
- wyodrębnienie w słowach sylab, dzielenie słów na sylaby, głoski

Tydzień trzeci: Przyszła do nas wiosna słoneczna i radosna
- wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków,
- nazywanie części ciała, różnicowanie prawej i lewej strony,
- czytanie całościowe wyrazów związanych z nowa pora roku: wiosna
- uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych;
- osłuchanie z piosenkami: ,,Przyszła wiosna'', ,,Pierwiosnek'',
- prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki,
- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
- skupianie uwagi na treściach przedstawianych wierszy, opowiadań,
- poznanie przedstawicieli kwiatów ogrodowych,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych,
- budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji,
- czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych,
- odtwarzanie ruchem rytmu przedstawionego graficznie lub układem klocków,

Tydzień czwarty: Poznajemy kobiece zawody
- liczenie niewidocznych elementów (za pomocą dotyku, słuchu),
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy piosence,
- poznanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji,
- zachęcanie do poszerzania zainteresowań matematycznych,
- próby samodzielnego czytania krótkich tekstów,
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
- określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby,
- śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualne,
- skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, treściach wierszy i opowiadań,
- czytanie całościowe wyrazów,
- zapamiętanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać,
- próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych,

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.